Aura pagina van JHK
lijn

Aura6 Welkom op deze pagina. Hier staat uitleg over de aurakleuren met de betekenis voor iedere kleur. Hier staan ook foto's, waarin duidelijk de aura kleuren zijn te zien. Zo staat rood voor energie, en b.v blauw voor wijsheid en inzicht. Een stukje onderaan staat onder elkaar de uitleg van de kleuren. Om het laden van deze pagina met veel plaatjes niet te lang te laten duren heb ik een gedeelte van de foto's op een aparte pagina gezet. Onderaan de foto's kun je op de tekst klikken voor de volgende fotopagina. Aura3
lijn Datum 29-12-2004 - Er is een aurafoto van Raf toegevoegd.
lijn

Hieronder staan per kleur de betekenissen beschreven vanuit een esotherische benadering, met links de kleur, en rechts de uitleg ervan.
Sommige kleuren kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren.

RoodMet betekenis ten behoeve van de 1ste Chakra van het Stuitbeen in de 1ste Fase:
Beheersing lichaam, stoffelijke processen die de mens in leven houden,"Ik gericht", instinct.
Rood algemeen: Genegenheid, energie, moed, warmte, lichamelijke kracht, temperament, hartstocht, materialisme, onoverwinnelijkheid, wilskracht, aardgebonden, onveiligheid, bezitsdrang, dierlijk.
RoseAlgemeen: Kinderen, bescheidenheid, ethiek, offervaardigheid,sociaal voelend, toegewijde geestelijke Liefde.
OranjeMet betekenis ten behoeve van de 2de Chakra van de Milt, in de 2de Fase:
Opwekking en gebruik van levensenergie. Belangstelling vanuit eigen belang.
Oranje algemeen: Vitaliteit, dynamiek, opbouwend, vrolijkheid, toewijding, meegevoel, trouw, genezing, gezondheid, hartelijkheid, drang tot ontwikkeling, verstand, koppigheid, vertraagde actie.
GeelMet betekenis ten behoeve van de 3de Chakra van de Zonnevlecht in de 3 de Fase:
Aanvaardbaar leven. Belangstelling gericht op de omgeving. Ontvankelijk voor indrukken. Actie van de Geest.
Geel algemeen: Denkende mens, intellect, optimisme, fris, begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intuitie, geestelijke ontwikkeling, hoger inzicht, nerveusiteit, irritatie.
Goudgeel
Algemeen: Idealistisch denken, hoge trap van wijsheid.
Donker geel
Algemeen: Lager instinct, lafheid, argwaan, haat wantrouwen.
GroenMet betekenis ten behoeve van de 4de Chakra van het Hart in de 4de Fase: Beheersing van de Geest. De zorgdragende mens. Sociaal gevoel, bewustwording boven het materiele.
Groen algemeen: Bescherming, hogere gedachten, evenwicht, natuur, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, zelfstandigheid, toewijding, harmonie vrede, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, terug naar verleden, conventioneel.
Donker groen
Algemeen: Afgunst, jalouzie.
Olijf groen
Algemeen: Achterbaks, verraderlijk.
Jade groenAlgemeen: Grote geestelijk ontwikkeling, geestelijke groei.
BlauwMet betekenis ten behoeve van de 5de Chakra van de Keel in de 5de Fase:
Concentratie. Men ziet de betrekkelijkheid van zichzelf. Materieel hoogste trap. Relativeren, Vormgevend denken.
Blauw algemeen: Liefde uitstralen, verlangen naar Liefde, geloof, streven, reinheid, rust, trouw, normen, traditie, familie, betrouwbaarheid, ernst, verantwoordelijkheid, plicht, zelfbeheersing,oneindigheid,vriendelijkheid, genezing.
Blauw nagatief: Aan stemming onderhevig, koud, zonder emotie, eenzaamheid, isolatie.
Stralend blauwAlgemeen: Geestelijke ontwikkeling, waarheidslievend, inspiratie, kunst, schoonheid, muziek, wijsheid, alwetendheid, geestzuiverend.
MagentaAlgemeen - betekenis: Dienstbaarheid !, einde van separatie, opheffen van alleen zijn. Het vermogen diepe liefde te ontvangen en te schenken, creatief en intuitief.
IndigoAlgemeen: Kennis, sociaal gevoel, optimisme, wijsheid, mediumschap, integrerend.
TurgoisAlgemeen: Intuitie, verlangen naar vrijheid, eigen problemen oplossen.
Lapis Blauw
Algemeen: Macht, kracht, gezag, heerschappij.
Blauw violetMet betekenis ten behoeve van de 6de Chakra in de 6de Fase:
Meditatie. Het onthechten van het aardse. Abstract denken. Waarnemen.
Blauw violet algemeen: Activeert gerijpte kennis, vergeestelijking, religie, devotie, wijsheid, spiritueel hogere idealen, bescheidenheid, fijngevoeligheid, ernst, diepzinnigheid, macht en sterkte.
PurperAlgemeen: Verandering van wensen, kracht roept tegenstand op door onbegrip, sterk mediumschap,hoger geestelijk leven.
LilaZacht violet of lila algemeen: Zeer vergevorderd geestelijk leven.
WitMet betekenis ten behoeve van de 7de Chakra van de Kruin in de 7de Fase:
Extase. Hoger denken. Goddelijke kracht. Hoger Zelf. Wijsheid.
Wit algemeen: Reinheid, maagdelijkheid, waarheid, steunt het Licht, ontspanning.
Zilver
Algemeen: Levendigheid, veelzijdigheid.
GrijsAlgemeen: Vaagheid, afzijdigheid, besluiteloosheid, ziekte, neerslachtigheid, gebrek aan ambitie, onzekerheid, twijfel, angst, onrust, zoekend, bekrompen, zelfzucht, domheid, onwil, gedistingeerd.
BruinAlgemeen: Nuchter, conventioneel, uithoudings vermogen, aardsgebonden, eerzucht, nederigheid, taaie zelfhandhaving, lage vorm van begeerte.
ZwartAlgemeen: Vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief.
Toelichting: Zwart is geen kleur, het duidt op een volkomen afwezigheid van kleur en licht aan, en duidt op een tegengestelde toestand van geestelijk inzicht. We kunnen ook grijs als zodanig beschouwen, ook dit is een gebrek aan instraling van genoeg licht.

lijn
Wat is een aura, velen vragen zich dit af. Ik zal hier trachten uit te leggen wat dit is.
Een aura is een natuurlijk energieveld dat zich in 3 lagen om het lichaam heen vormt. Het is doorgaans niet te zien. Helderzienden zien hier meerdere lagen met vele soms prachtige kleuren in. Bij het maken van een aurafoto is een meer verstrooid veld te zien. De buitenste laag kan zich op 1 1/2 meter van het lichaam bevinden. De binnenste laag is het belangrijkste. Deze bevindt zich ongeveer 2 - 10 cm van het lichaam en bij kleinere lichaamsdelen (vingers, handen) nog nauwer zo'n 1/2 tot 3 cm ongeveer. Het sluit zich in totaal eivormig rond het lichaam. Het hoort gesloten te zijn. Wanneer er klachten zijn, stemmen zijn te horen, ongewone vermoeiheid na bezoek, etc. dan moet men rekening hoeden met 'gaten' in de eigen aura. Deze kunnen met magnetiseren worden behandeld/ gedicht. Magnetiseren is werken met aura's vandaar dat deze hier effectief kunnen zijn. De aura kan met de eigen gedachten worden beinvloed, zo kan men zich bij duidelijk eigen wil en juist sturen van de gedachten de aura ook wel sluiten. (cirkel om je heen trekken)

De Aura op een wetenschappelijke manier benaderd.

De aura is energietisch veld om het lichaam dat wordt opgewekt door lichaamsprocessen. Deze activiteit veroorzaakt een veld om het lichaam. De sturing vindt plaats zoals eerder beschreven. - JHK

lijn

s-aurafotoDit is de 1ste ingezonden foto van Mevr S, die een beurs bezocht en daar een aurafoto liet maken. In de kleuren is de betekenis terug te vinden. Opvallend is het vele rood. Rood staat voor energie maar hier zie ik dat er een stroom van energie loopt. Kijk maar in het midden, dit moet op spanningen duiden. (werd me ook verteld) Daarboven de kleur groen, en deze staat hier voor zorgdragende mens. De gele kleur erboven duidt op aanvaarding van dingen die gebeuren, en dan het blauw bovenaan voor wijsheid, en doelstelling voor hoger leven.
marianneDit is de 2de ingezonden foto deze keer afkomstig van Marianne, hier zien we veel blauw die voor innerlijke wijsheid staat en de doelstelling voor hoger leven. Rondom de bortsstreek is groen overheersend en tevens boven haar kruinchakra. Groen betekent hier innerlijke rust, berusting, acceptatie. Er is in haar aura veel stralend blauw te zien, dat voor acceptatie, geestelijke ontwikkeling en zuiverheid staat. Zie uitleg "Stralend blauw".
eaEen foto met erg veel rood erin, er zijn nauwelijks andere kleuren te zien. Er is wel de kleur geel te zien bij zijn linkerarm. Ik moet hier denken aan spierklachten. Verder is boven het hoofd geel waar te nemen, deze staat hier voor begrip, belangstelling, open voor de andere mening. Een goed karakter dat zich verder wil ontwikkelen.
Aurafoto RachelleEen prachtig mooie aurafoto van Rachelle. Deze mevrouw kwam ons ook opzoeken op de beurs van 26 Mei 2002 j.l. en liet deze foto maken. Hierop zien we duidelijk hoger leven (denkwijze) in de kleuren blauw/wit met daarin mogelijk haar gidsen in de witte bolvormen. (4 stuks?) Geel zien we ook en dit is accepptatie van dingen die gebeuren, inzicht, belangstelling. We zien ook groen en dat staat voor rust, beheersing. We kwamen deze vrouw tegen als symphatiek persoon. (Foto Rachelle)
Aurafoto JHKDeze is van mijzelf ook gemaakt op de beurs van 26 Mei 2002 j.l. Hierop zien we duidelijk rood overheersen. Rood staat hier voor veel kracht op spirituele basis. We zien ook roodroze en die moet staan voor sociaal gevoel. Even uit het midden zien we wat wit doorkomen, dit staat voor spiritueel hoger innerlijk handelen. (Foto JHK)
Aurafoto Anja (Mystery)Anja (Mystery) was ook op de paranormale beurs van 26 Mei 2002 j.l. Ook zij liet een aurafoto maken. Hierop kreeg zij een uitleg als volgt;
Aangeboren heldervoelendheid , helderziendheid, mediumschap. Met liefde andere aanvoelen en andere helpen, hoog contact met het hogere ( gidsen) Uit de kruinchakra zie je een witte slang komen, deze noemt men de navelstreng met het hogere en is zelden te zien op een aura foto daar deze heel speciaal is en onderaan de foto zie je een vaag gele vlek dat wijst op problemen met de spijsvertering. (Kleuren zijn op de echte foto duidelijker) - (Foto Anja)
Aurafoto Anja (Maantje)Anja (Maantje) was ook aanwezig op de paranormale beurs van 26 Mei 2002 j.l. Op deze foto zien we veel rood, hier wordt veel energie verbruikt, maar heeft ook tot haar beschikking. Haar aura is net gesloten maar onder zien we een open deel. Met magnetiseren gaat dit mooi rond worden. (Foto Maantje)
Aurafoto van DadaDit is duidelijk een hoger spiritueel ontwikkeld persoon. Rust, (groen) zien we hier voorkomen. Innerlijk is er veel licht, stralend duidelijk. Zouden die bolletjes gidsen zijn?, dan zie ik er zo een stuk of 5. (Foto Dada)
Aurafoto van AylaAyla met haar foto, maar hier is ze bijna niet te zien. Dit komt omdat haar aura sterk overheerst. Geel is duidelijk overheersend hier en staat ondermeer voor begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intuitie, geestelijke ontwikkeling. (Foto Ayla)
Aurafoto van SjoerdHier zien we duidelijk iets door de foto heen komen. Een deel van een gewaad van de gids?, een vorm van een lampekap over zijn hoofd?, dit is zeker een bijzondere aurafoto. Veel energie is hier te vinden en geel overheerst bovenaan. Er is hier een duidelijke aanwezigheid te zien van het ongeziene leven, gidsen dus. (Foto Sjoerd)
Aurafoto van NajatOnze bekende Najat met haar aurafoto. Deze kreeg ik mee om hier te plaatsen. Veel energie is hier te zien en we zien rondom een rode energierand. Zij schermde bij het maken van deze foto goed af. Het vele geel hierin staat voor belangstelling gericht op de omgeving. Ontvankelijk voor indrukken. Actie van de Geest. Zij is een warm persoon voor de omgeving. (Foto Najat)
Aurafoto van MarschaOp deze foto zien we Marcha met een gele aura. We zien geen groen en blauw hier voorkomen. Veel goudgeel zien we en dit betekent een hoger intellect en geest inzicht. Warm naar de omgeving en soms opvliegend maar alleen als nodig is. Gezellig persoon om mee om te gaan. Mooie innerlijke wijsheid. Soms wat onrustig, op tijd pauze nemen. (Foto Marscha)
Aurafoto van CarolineOp deze foto staat Caroline met veel verschillende kleuren in haar aura. Vooral het blauw rechtsonder geeft aandacht. Persoon heeft een veelzijdig karakter en is zo te zien wel eens stemminggevoelig. Bovenaan de aura zien we dat het een hoger innerlijke wijsheid heeft. Aanleg voor mediumschap, maar moet zich nog ontwikkelen. (Foto Caroline) nieuw
JurgenDit is een foto van jurgen. Deze is niet te zien door overheersen van de aura. Er is links een bijna wit deel te zien, dit duid volgens mij op enerzijds onbelans of overgevoeligheid. Persoon is innerlijk hoger ontwikkeld. nieuw
RafDit is wel een bijzondere foto van Raf. Hier is het gezicht niet te zien maar ook geen licht of kleuren in de aura. Men dacht dat de foto niet goed genomen was. Deze werd nogmaals met dezelfde resultaat genomen zoals hier te zien is. Mijn indruk is een blokkade ergens vandaan. De kleuren komen dan niet uit naar buiten toe. Ook kan ik denken aan 'opzuigen'. Kleur donker blauw tegen zwart aan. Reageren? dat kan op het forum. nieuw

lijn

Hier staan 7 foto's van een echtpaar dat elkaar kust. Duidelijk is te zien, dat de energie huishouding en dus de kleuren veranderen.

Kus00 Kus01
Kus02 Kus03
Kus04 Kus05
Kus06
lijn

Hieronder staan 2 plaatjes, waarvan 1 met een vinger die op een geladen plaat wordt gehouden. (Kirlian methode)

crown1 crown5
lijn

Hieronder staan een aantal foto's van personen. Aan de hand van de bovenstaande uitleg van de kleuren, kun je de betekenis op globale basis achterhalen qua karakter.

Aura0 Colra2 Foto1 Foto2
Foto3 Foto4 Foto5 Foto6
Foto7 Foto8 Foto9 Foto10
lijn Hier nog meer foto's van personen. De 1ste foto is een vrouw met inzicht en wijsheid, maar ook een voelend mens. De 2de foto is een vrouw die in een zogenaamd alfa stadium verkeert. (Liefde gedachten) De personen met de roodgekleurde aura hebben energieke eigenschappen. Rood komt hier veel voor en staat voor energie.

Foto11 Foto12 Foto13 Foto14
Foto15 Foto16 Foto17 Foto18
Foto19 Foto20 Foto21 Foto22

Klik hier voor de volgende pagina.

lijn
Met het menuutje hieronder kan in volle schermen van pagina gewisseld worden.