Welkom op de nieuwe site

Welkom hier, op deze homepage zijn speciaal voor bijzondere gebeurtenissen of dromen aparte pagina’s aanwezig. Daarin kan men zijn of haar ervaringen laten plaatsen voor onze lezer(es). Dit mogen dromen zijn, spirituele gebeurtenissen zelf beleefd, of die van anderen (met toestemming), paranormale of bijzondere belevenissen, of andere niet thuis te brengen gebeurtenissen. De ingestuurde verhalen worden op die pagina’s geplaatst. Heb je zelf iets meegemaakt, maar je kunt geen verklaring vinden, dan kan men een mail sturen. Geef wel duidelijk aan of je het verhaal wel of niet wilt laten opnemen in de pagina “Paranormale verhalen”. of de pagina “Paranormale ervaringen”. Op deze laatste pagina staan ook lange verhalen. Opname van je verhaal betekent wel dat onze lezer(es) deze kunnen nalezen. Bij opname wordt je naam ingekort of gefingeerd vermeld. B.v. Mevr E. / Heer J.S, enz. Indien ik kan, zal ik ook de betekenis van de gebeurtenissen trachten uit te leggen, over hoe en waarom bepaalde dingen gebeuren, of moeten gebeuren. Onder je ingestuurde verhaal, komt dan een antwoord of een uitleg te staan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *